Urząd Gminy Milówka
http://nd.milowka.pl/ABS/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

"Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej”

Tytuł Projektu:
„Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej”

Gmina Milówka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na adaptację budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt polega na remoncie oraz adaptację starego budynku OSP w Milówce na cele społeczno – zawodowe. Prace budowlane będą polegały na wykonaniu sali głównej, w której znajdować się będą funkcjonalne powierzchnie przeznaczone na obsługę osób, w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej i grupowej, obsługi szkoleń i kursów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz wejście na wieżyczkę strażacką. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalowe do prowadzenia zajęć aktywizacyjno – doradczych na terenie Gminy Milówka.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Milówka.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 1 203 499,00 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych to 933 499,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 793 474,15 zł (85%).
Planowane zakończenie projektu to 31 października 2018r.


         Gmina Milówka
         34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123
         tel.: 033 863 71 90 fax: 033 863 76 00
         www.milowka.pl
         ugmilowka@milowka.com.pl