Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Aktualności

50. Górski Rajd Zagłebiaków

2019-09-19, Czwartek

 

Zgłoszenia:
Oddział PTTK Dąbrowa Górnicza
ul. Sienkiewicza 6 a/7
w godz. 13:00 – 18:00 (wtorek, środa, czwartek)

kontaktbiuro@dabrowa-gornicza.pttk.pl 
tel.: +48 32 262 01 20
nawet po godz. urzędowania z prezesem tel. 602 850 998

ORGANIZATORZY RAJDU:
ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO PTTK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
        

KIEROWNICTWO METY RAJDU:
Piotr Targowski
Dorota Gdesz
Anna Filipek
Izabela Miśkiewicz

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

1. Rajd odbędzie się w dniach 27.09. - 29.09.2018 roku  na trasach  Beskidu Śląskiego

   oraz  Żywieckiego.

2. Zakończenie rajdu – Amfiteatr w Milówce.

  godz. 1300 – 1400  Przyjmowanie drużyn                                                             

  godz. 1400 – 1600  Oficjalne otwarcie mety, konkursy                                   .

  godz. 1600 – 16:30 Ogłoszenie wyników rajdu                                                .

  godz. 1700  Oficjalne zakończenie rajdu i zamknięcie METY            


CEL RAJDU

 1.  Zachęcenie do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej  i motorowej  w górach.
 2.  Popularyzacja piękna Beskidów.
 3.  Popularyzacja aktywnego wypoczynku.
 4.  Poznawanie geografii, topografii i historii regionu.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Trasy 3-dniowe:   120 zł      dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Trasy 2-dniowe:     70 zł      dla członków PTTK  

                                 80 zł       dla nie będących  członkami   PTTK     

Trasy 1-dniowe:    25 zł       dla członków PTTK  

                                 35 zł       dla nie będących  członkami   PTTK     

Zapisy do 20 września 2019 roku.


                       

ŚWIADCZENIA:

 • Opieka przewodnicka na trasach;
 • Noclegi  na trasach wielodniowych;
 • Odznaka rajdowa;
 • Dyplomy dla drużyn i puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach;
 • Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów;
 • Gorący, turystyczny posiłek  na mecie;
 • Punkty do odznak turystyki kwalifikowanej: GOT, MOT, KOT;
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna


Kategorie: szkoły podstawowe, średnie oraz rodziny.

REGULAMIN – WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. 50. Górski Rajd Zagłębiaków jest regionalną górską imprezą turystyczną o średnim stopniu trudności, organizowaną przez Oddział Miejski PTTK w Dąbrowie Górniczej.
  Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 2. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, rodziny, dzieci i młodzież szkolna którzy dokonają zgłoszenia oraz wpłaty – w sposób ustalony przez organizatora. Drużyny od 4 do 10 uczestników. Kierownikami drużyn szkolnych winni być doświadczeni turyści pełnoletni i nauczyciele (na 10 uczestników 1 opiekun)
 3. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie można dokonać: osobiście w biurze O/ PTTK, pocztą, e-mailem (wpisanie imienia i nazwiska na karcie zgłoszenia i przesłanie e-mailem traktowane będzie jako podpis, tylko ksero – skan  wpłaty należy dołączyć).
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką
  i na odpowiedzialność osób dorosłych (opiekunów).
 5. Od uczestników Rajdu wymagany jest dobry stan zdrowia oraz kondycja fizyczna umożliwiająca uprawianie turystyki górskiej pieszej. Osoby uczestniczą w imprezie
  na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnicy Rajdu – nienależący do PTTK i członkowie PTTK z nieopłaconą aktualną składką członkowską, mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się na okres trwania imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków lub korzystać z ubezpieczenia np. szkolnego
 7. Uczestnicy Rajdu – członkowie PTTK z opłaconą składką za 20019/2020 r. są ubezpieczeni do 31.03.20 r. na wszystkich wyprawach co legitymacja członkowska
  PTTK potwierdza.
 8. W związku z przebiegiem tras Rajdu w strefie nadgranicznej, uczestników obowiązuje posiadanie przy sobie, przez cały okres trwania imprezy, dokumentów tożsamości.
 9. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać ponadto ubiór i wyposażenie stosowne
  do uprawiania turystyki górskiej oraz apteczkę turystyczną.
 10. W programie Rajdu, obok wędrówek turystycznych, organizatorzy przewidują na mecie gorący posiłek, zabawę przy muzyce współczesnej, gry sprawnościowe oraz konkurs krajoznawczy.
 11. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie "Karty Turysty" i "Dekalogu Turysty Górskiego", postanowień "Regulaminu Rajdu" oraz poleceń kierownictwa.
 12. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestników na trasach turystycznych
  lub w miejscu zakwaterowania, nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i zabytków, przepisów ppoż., rażącego naruszania zasad współżycia społecznego oraz kultury osobistej i turystycznej, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wykluczenia
  z imprezy.
 13. Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w nim, uczestników nieodpowiednio wyposażonych lub bez ubezpieczenia.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian przebiegu tras oraz modyfikacji programu Rajdu z przyczyn obiektywnych.
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania Rajdu.
 16.  Rezygnacja z udziału w Rajdzie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Organizator rozpatrzy ewentualne zwroty zaliczki kosztów noclegów  w terminie 14 dni po zakończeniu Rajdu. W przypadku rezygnacji z imprezy w jakimkolwiek czasie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 17. W przypadku nie przybycia na Rajd organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do kierownictwa Rajdu.

 

Trasy 1 – dniowe 29.09.2019 r.

    
Trasy 1-4 górskie piesze

 1. Żabnica Skałka – Hala Boracza Schronisko-Milówka
  trasa łatwa
  przewodnik Adrianna Gdesz
 2. Żabnica Skałka – Słowianka – Abramów – Żabnica Kościół
  trasa łatwa
  przewodnika Robert Barów
 3. Glinka -  Krawców Wierch Bacówka - Złatna
  trasa trudna
  przewodnik Paweł Służałek
 4. Żywiec – Grojec –Żywiec (Muzeum Browarnictwa)
  trasa łatwa
  przewodnik Ewa Siemion

Trasy jednodniowe mogą być łączone ze względu na ilość uczestników w autokarze.  Decyzje podejmują organizatorzy Rajdu.


 Trasa krajoznawcza

 1. Dąbrowa Górnicza – Wisła Centrum – Łabajów – Malinka – Przełęcz Salmopol – Szczyrk (Stacja Ratownictwa GOPR)- Buczkowice - Milówka
  przewodnik Remigiusz Pogan

             
 

Trasy górskie 2-dniowe 28.09.-29.09.2019 r.

 1. I dzień – Węgierska Górka PKP – Forty – Żabnica – Prusów – Hala Boracza (nocleg)
  II dzień – Hala Boracza – Milówka
  trasa średnio łatwa
  przewodnik Mariusz Miśkiewicz
 2. (rezerwacja SP 12)
  I dzień – Kubalonka – Schr. Przysłop – Barania Góra – Kamesznica (nocleg)
  II dzień – Żabnica – Hala Boracza - Żabnica
  przewodnik Grzegorz Gdesz


Trasa górska 3-dniowa 27.09.-29.09.2019 r.

 1.  I dzień – Ustroń Zdrój – Równica – Orłowa – Smerekowiec – Wisła Malinka  (nocleg PTSM Granit)
  II dzień -  przejście do niebieskiego szlaku i Dolina Białej Wisełki na Baranią Górę – Schr. Przysłop – Pietraszonka (nocleg)
  III dzień – Trawers Baraniej Góry – Kamesznica  – zejście do Milówki
  trasa trudna
  przewodnik Daniel Obarewicz


Trasa rowerowa 2-dniowa 28.09-29.09.2019 r.

 1. I  dzień –Żywiec – Wieprz -Węgierska Górka – Żabnica- Boracza – Cisiec-Milówka (około 45 km
  II dzień – Milówka – Szare- Fiedorówka – Koczy Zamek – Kamesznica – Milówka (około 25 km)
  przodownik Mariusz Prościak Trasa 2-dniowa Motorowa Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK 28.09-29.09.2019 r.

 1. Dabrowa Górnicza – Milówka (osobny regulamin)
  przodownik Tadeusz Bielecki

 

 

PROGRAM METY 50. RAJDU ZAGŁĘBIAKÓW
Amfiteatr w Milówce

1300 – 1400  Rozpoczęcie przyjmowania drużyn i wydawania posiłków;

1400 – 1600  Uroczyste otwarcie mety, konkursy;

1600 – 1630  Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów;

1700 – Pożegnanie uczestników i zamknięcie METY.

 

Milówka położona jest  w Beskidzie Żywieckim, w południowo – zachodniej jego części, w województwie śląskim, powiecie żywieckim i jest zarazem gminą. Położona jest na terenie wysokościowym, 450 m n.p.m., jej granice przebiegają wzdłuż dolnego koryta rzeki Soły. Milówka to doskonała baza wypadowa w góry Beskidu Żywieckiego i Śląskiego Należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów, co wynika z wielu atrakcji, które się  znajdują. Za najciekawsze miejsca uchodzą Stara Chałupa i Leśny Gród, które stały się wizytówką miejscowości. W roku 1999 Milówka została laureatem konkursu na "Złotą Miejscowość Radia Katowice" co oznacza,  że w Milówce można się dobrze bawić. Ponadto od 1998 roku Milówka jest drugim po Bukowinie Tatrzańskiej polskim członkiem Europejskiej Fundacji Miast Karnawałowych (FECC). Fundacja ta skupia miasta całego świata, które organizują imprezy karnawałowe. Poza samą wsią Milówką, w skład gminy wchodzą także wsie: Kamesznica, Laliki, Nieledwia, Szare. Każda z tych miejscowości ma swoją historię, swój niepowtarzalny urok, cenne zabytki oraz malownicze położenie wśród lasów i gór. 


ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Muzeum „Stara Chałupa” to zabytkowy drewniany dom, który jest przykładem tradycyjnego budownictwa Żywiecczyzny i jednym z najstarszych przykładów architektury ludowej. Lokalna legenda głosi, że w chałupie miał się zatrzymać król Jan Kazimierz podczas ucieczki przed Szwedami. Miał tu nocować również Jan III Sobieski w drodze do Wiednia.

Leśny Gród to urokliwe miejsce, któremu nie obce są akcenty słowiańskich wierzeń. Znajduje się tu posąg Świętowita, 14-metrowa rzeźba wykona z topoli, której pomysłodawcą jest Grzegorz Śleziak (projektant i właściciel ogrodu). W ogrodzie obecna jest również tematyka orientalna, którą w pełni oddaje ogród chiński, ścieżki Feng Shui, jak i liczne odmiany roślin orientalnych, takie jak drzewko Ginko Biloba czy różne rodzaje bambusów. To idealne miejsce na spacer i odpoczynek wśród różnorodnej roslinności. Ogród znajduję się przy trasie zielonego szlaku prowadzącego na Halę Boraczą.  

Kaplica pw. św. Antoniego - według legendy pierwszym fundatorem kaplicy był król Jan III Sobieski. Ale po latach, gdy ząb czasu ją zniszczył, postanowiono wznieść nową kaplicę murowaną. Lecz panująca wówczas cholera przerwała prace. Pod koniec XIX w. z Zakopanego przybyli rzeźbiarze i zrobili ołtarz polowy, nakrywając go dachem drewnianym. Po obu stronach ołtarza ustawili posągi świętych: Stanisława i Kazimierza. Ponieważ jednak obraz św. Antoniego w ołtarzu był za mały, więc pojechali zamówić większy u sławnego Jana Matejki w Krakowie. Gdy go przywieziono i ustawiono, mały obraz patrona przeniesiono
na filar. 

"Krzyż Grunwaldu" na Sumowej Grapie - został odsłonięty 15 lipca 1910 roku  w 500-tną rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Wznieśli go miejscowi patrioci, a przede wszystkim ksiądz proboszcz Cisek i wikary Jan Niepomucen Figuła z Milówki. Został on ufundowany ze składek społecznych. Wykonali go Wojciech
i Wincenty Grzegorzek.       

                                                            

SPONSORZY I PARTNERZY RAJDU

 URZĄD MIASTA DABROWA GÓRNICZA                                  GMINA MILÓWKA

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Jakość powietrza - archiwalne
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl