Urząd Gminy Milówka
http://nd.milowka.pl/aktualnosci/index/APELUJEMY-O-USUWANIE-BARSZCZU-SOSNOWSKIEGO/idn:1713.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

APELUJEMY O USUWANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

2019-07-01, Poniedziałek

W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk
barszczu   Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości
o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
a zwłaszcza dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

W soku barszczu Sosnowskiego obecne są niebezpieczne dla skóry związki,
które mogą powodować oparzenia I, II, a nawet III stopnia. Związki chemiczne
zawarte w soku tej rośliny mogą wywoływać: podrażnienia dróg oddechowych,
nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenia spojówek.

Ze względu na inwazyjne oraz toksyczne właściwości barszcz Sosnowskiego
wymaga zwalczania. Do metod zwalczania barszczu Sosnowskiego należą:

  • metody mechaniczne (koszenie, ścinanie kwiatostanów,
    przecinanie korzeni),
  • metody chemiczne polegające na zastosowaniu herbicydów
    oraz środków chwastobójczych (Roundup 360 SL, Roundup
    Ultra 170 SL, KOSMIK 360 SL).

Z uwagi na toksyczne właściwości barszczu Sosnowskiego, przeprowadzenie jakichkolwiek zabiegów zwalczania bądź zapobiegania jego rozprzestrzeniania się, wymagających kontaktu
z tą rośliną lub przebywania w jej otoczeniu,  konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności.

 Informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek zapobiegania rozprzestrzenianiu się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

 Prosimy o nielekceważenie problemu
i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania barszczu Sosnowskiego na swojej nieruchomości.

 

Więcej informacji na temat barszczu Sosnowskiego i metodach jego zwalczania znajdą Państwo w opracowaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskiego_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf