Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Aktualności

INFORMACJA

2018-04-12, Czwartek

Urząd Gminy Milówka przekazuje linki do ankiet dla pracodawców oraz pracowników (potencjalnych pracowników) z niepełnosprawnościami nt. barier w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

O rozpowszechnienie przedmiotowej informacji w środowiskach jednostek samorządu, organizacji pozarządowych, zakładów aktywizacji zawodowej i zakładów pracy chronionej poprosił Oddział  Śląski PFRON, partner Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w projekcie zatytułowanym: " Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerem społecznym modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy."

Ankiety należy wypełnić i przesłać poprzez stronę internetową.

Ankieta dla pracodawców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl