Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-04-15, Poniedziałek

Wójt Gminy Milówka ogłasza konsultacje społeczne mające na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola
w Milówce przy ulicy Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną.Termin przeprowadzenia konsultacji: 15.04.2019 - 23.04.2019r.


Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola w       
Milówce przy ulicy Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną.


Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej lub w formie papierowej za pomocą formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.milowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milówka w zakładce „Konsultacje Społeczne”, w Sekretariacie Urzędu Gminy Milówka – pok. 9 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1).


Wypełnione formularze uwag należy składać w Urzędzie Gminy Milówka lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce w jednym z następujących sposobów:

 • złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Milówka,
 • przekazać pracownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@milowka.com.pl

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji Wójt Gminy Milówka poda do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem przez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.


 

Konsultacje są ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.ANKIETA DO POBRANIA:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Ankieta GBP w Milówce.doc Ankieta GBP w Milówce.doc 19-04-15 13:27 34.5KB Ankieta GBP w Milówce.doc pobierz
Ankieta GBP w Milówce.pdf Ankieta GBP w Milówce.pdf 19-04-15 13:28 250.06KB Ankieta GBP w Milówce.pdf pobierz
Ogłoszenie GBP w Milówce.pdf Ogłoszenie GBP w Milówce.pdf 19-04-15 13:28 106.17KB Ogłoszenie GBP w Milówce.pdf pobierz

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Jakość powietrza - archiwalne
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl