Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Aktualności

PROGRAM SMOG STOP - likwidacja niskiej emisji

2017-04-12, Środa

15 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosi nabór wniosków do Programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji" będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Wnioski należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyłać pocztą (decyduje data wpływu). Regulamin oraz wniosek o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW.

Likwidacja niskiej emisji – Program SMOG STOP

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, czynny pon. – pt. w godzinach 9.00 – 14.00.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

1.zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).

2.zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

  • Urząd
  • Gmina
  • Aktualności
  • Turystyka
  • Kamery
  • Kultura
  • MTB XC 2017
  • Projektowanie stron: IntraCOM.pl