Urząd Gminy Milówka
http://nd.milowka.pl/aktualnosci/index/Pilna-informacja-/idn:1883.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Pilna informacja !!

2020-04-30, Czwartek

W związku z ulotkami, reklamami, zawiadomieniami dostarczanymi do mieszkańców przez różne firmy Operator informuje, że na obecnym etapie nie ma konieczności podpisywania jakichkolwiek umów z firmami czy wykonywania przez nie audytów! Operator Projektu będzie się kontaktował telefonicznie w sprawie złożenia wniosku o udzielnie grantu. Wysyłanie zapytań o wycenę do firm, nastąpi po złożeniu wniosku i dokumentów do Operatora.

Przestrzegamy mieszkańców przed podpisywaniem zleceń/umów i zaciąganiem zobowiązań, nie wynikających z Regulaminu Programu „Słoneczna Żywiecczyzna”