Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Aktualności

Projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

2017-05-11, Czwartek

Projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza na konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 798/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. Dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakładce Plany rozwoju oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Prognozy oddziaływania na środowisko  należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109
fax: +48 (32) 77 99 174

lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl,

bądź ustnie do protokołu w pokoju 0.07 pod ww. adresem.

Uwagi można przekazywać w terminie do 12 czerwca 2017r.

  • Urząd
  • Gmina
  • Aktualności
  • Turystyka
  • Kamery
  • Kultura
  • MTB XC 2017
  • Projektowanie stron: IntraCOM.pl