Urząd Gminy Milówka
http://nd.milowka.pl/aktualnosci/index/st:4.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna >
 • Ostatnia »

Powiadomienie 2019-11-25, Poniedziałek

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

KONSULTACJE 2019-11-22, Piątek

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Komunikat 2019-11-22, Piątek

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Powiadomienie z dnia 19.11.2019 r. 2019-11-19, Wtorek

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE 2019-11-15, Piątek

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102 2019-11-07, Czwartek

Gęsta mgła

Szachowe zmagania w Milówce 2019-11-07, Czwartek

Największy na Podbeskidziu XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy organizowany przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

Program współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2019-11-07, Czwartek

Rada Gminy Milówka w dniu 30 października 2019 r. uchwaliła "Program współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi..."

Święto Niepodległości 2019-11-05, Wtorek

Zapraszamy

Na Posiady Gawędziarskie do Milówki 2019-11-04, Poniedziałek

Szczegóły
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna >
 • Ostatnia »