Urząd Gminy Milówka

Herb

Skąd się wzięły herby?

   .. "Pieczęć wiejska w Polsce jest co najmniej tak dawna, jak księgi sądowe wiejskie, z których wydawano odpisy wierzytelne pod pieczęcią gromady i z podpisem pisarza. Pieczęcie posiadały bez różnicy gromady wsi królewskich, duchownych i szlacheckich. Najwcześniejsza znana mi wzmianka o pieczęci wiejskiej znajduje się w ustawie dla wsi Świlcza powiatu rzeszowskiego, wydanej w r. 1627 lub 1629 przez jej właściciela Mikołaja Spytka Ligęzę." ...
    ... "Pieczęci powiatu żywieckiego są późniejsze. Jak się okaże, pochodzą z czasów porozbiorowych. Próba wydzielania spośród pieczęci wiejskich powiatu żywieckiego okazów najstarszych doprowadza do następujących wyników. W metryce gruntowej Franciszkańskiej z r. 1820 znajdują się pieczęcie gmin (wsi) Kamesznica,Kocoń, Lipowa, Łysina, Stary Żywiec, Świnna i Żabnica, które odznaczają się jednakową wielkością (są okrągłe, o średnicy 27 mm) i jednego typu napisami, charakterystycznymi przez to, że występuje w nich liczba. Podobnymi cechami odznaczają się pieczęcie Pewli Wielkiej i Szarego, odciśnięte na aktach z roku 1817." ...

Tekst oraz zdjęcia pieczęci zaczerpnięte z artykułu Włodzimierza Budki "Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego".

  • Urząd
  • Gmina
  • Aktualności
  • Turystyka
  • Kultura
  • MTB XC 2018
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
  • Transmisje Sesji Rady Gminy
  • Projektowanie stron: IntraCOM.pl