Urząd Gminy Milówka

Herb

Skąd się wzięły herby?

   .. "Pieczęć wiejska w Polsce jest co najmniej tak dawna, jak księgi sądowe wiejskie, z których wydawano odpisy wierzytelne pod pieczęcią gromady i z podpisem pisarza. Pieczęcie posiadały bez różnicy gromady wsi królewskich, duchownych i szlacheckich. Najwcześniejsza znana mi wzmianka o pieczęci wiejskiej znajduje się w ustawie dla wsi Świlcza powiatu rzeszowskiego, wydanej w r. 1627 lub 1629 przez jej właściciela Mikołaja Spytka Ligęzę." ...
    ... "Pieczęci powiatu żywieckiego są późniejsze. Jak się okaże, pochodzą z czasów porozbiorowych. Próba wydzielania spośród pieczęci wiejskich powiatu żywieckiego okazów najstarszych doprowadza do następujących wyników. W metryce gruntowej Franciszkańskiej z r. 1820 znajdują się pieczęcie gmin (wsi) Kamesznica,Kocoń, Lipowa, Łysina, Stary Żywiec, Świnna i Żabnica, które odznaczają się jednakową wielkością (są okrągłe, o średnicy 27 mm) i jednego typu napisami, charakterystycznymi przez to, że występuje w nich liczba. Podobnymi cechami odznaczają się pieczęcie Pewli Wielkiej i Szarego, odciśnięte na aktach z roku 1817." ...

Tekst oraz zdjęcia pieczęci zaczerpnięte z artykułu Włodzimierza Budki "Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego".

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Jakość powietrza - archiwalne
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl