Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Kultura

Kultura

Milówka jest miejscowością o bogatej przeszłości kulturalnej. Wiąże się to z jej położeniem, a tym samym przynależnością do regionu o bardzo ciekawym góralskim folklorze. Kultura ta nie była tworem oderwanym od życia, przeciwnie bardzo ściśle splatała się ze wszystkimi jego przejawami i stanowiła z nim integralną całość.

Związana była z pracą na roli, hodowlą, życiem towarzyskim i rodzinnym, zwyczaje towarzyszyły każdej czynności rolniczej, świętom rodzinnym i kościelnym. Wyrosły one jeszcze z obrzędów prasłowiańskich, były wyrazem nadziei na lepsze jutro, na poprawę bytu, a zarazem świadczyły o wielkim przywiązaniu do przeszłości i do tradycji. Z biegiem lat wszystkie te zwyczaje i obrzędy stopniowo zanikały.

Naszą współczesną wiejską kulturę stanowią strzępy tamtej, zapomnianej, wielkiej kultury. Jedyną nadzieją na jej uratowanie są prawdziwi miłośnicy naszego regionu. Jest ich jednak już coraz mniej.

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Jakość powietrza - archiwalne
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl