Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Urząd / Ogłoszenia

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o przekroczeniu dopuszczalnych częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym niektórych substancji w powietrzu

2017-03-09, Czwartek

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że w 2017 roku we wszystkich strefach i aglomeracjach województwa śląskiego wystąpiły przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 μg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach:

 • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej w dniu 12 lutego 2017 roku;
 • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II w dniu 13 lutego 2017 roku;
 • Gliwice, ul. Mewy w dniu 13 lutego 2017 roku;
 • Katowice, ul. Kossutha w dniu 12 lutego 2017 roku;
 • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej w dniu 10 lutego 2017 roku;
 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiaclecia w dniu 16 lutego 2017 roku;
 • Tychy, ul. Tołstoja w dniu 16 lutego 2017 roku;
 • Rybnik, ul. Borki w dniu 12 lutego 2017 roku;
 • Cieszyn, ul. Mickiewicza w dniu 17 lutego 2017 roku;
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 9 lutego 2017 roku;
 • Żywiec, ul. Kopernika w dniu 13 lutego 2017 roku.

Do dnia 20 lutego br. na wyżej wymienionych stanowiskach wystąpiło od 45 (Wodzisław) do 36 (Cieszyn) dni z przekroczeniem normy dobowej.

Ponadto w strefie śląskiej w Żywcu na stanowisku zlokalizowanym przy ul. Kopernika w dniu 11 stycznia 2017 roku wystąpiła 4 doba z przekroczeniem poziomu 125 μg/m3 stężeń średnich 24 godzinnych dwutlenku siarki, co oznacza przekroczenia dopuszczalnej częstości 3 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych dwutlenku siarki wynoszącego 125 μg/m3. Do dnia 20 lutego br. na tym stanowisku wystąpiło 7 dni z przekroczeniem normy dobowej.

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl