Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Urząd / Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Wójt Gminy

Robert Piętka

Przewodniczący Rady Gminy Milówka

Krzysztof Kamiński

Sekretarz Gminy

Zbigniew Indyk

Skarbnik Gminy

Andrzej Grzegorzek

Referat Finansów i Podatków

Kierownik – Maria Węglarz

Referat Finansów i Podatków – Wymiar Podatków

Irena Fiedor

Referat Finansów i Podatków – Kasa Urzędu

Urszula Wróbel

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Podatkowa

Lucyna Podraza, Katarzyna Gaweł - Łoboziak

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Finansowa

Stanisława Kochutek, Anna Kwiatkowska

Urząd Stanu Cywilnego oraz Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Kierownik – Krystyna Pala

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Agnieszka Witos

Dorota Tomska

Referat Organizacyjny - Kancelaria Ogólna

Anna Żyrek

Referat Organizacyjny - Ewidencja Działalności Gospodarczej

Magdalena Worek

Referat Organizacyjny - Sekretariat Wójta

Patrycja Wędzel

Referat Organizacyjny - Kadry

Magdalena Ohnesorge

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady Gminy

Anna Maśka

Referat Organizacyjny - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Paweł Bury

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Zamówienia publiczne

 Alicja Zaworonek

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Inwestycje

Kierownik - Agnieszka Wróbel

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Zarzecki

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Dawid Kubaszczyk

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Inwestycje liniowe

Rafał Kąkol

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Oświetlenie uliczne i energetyka

Barbara Motyka

 • II piętro, pokój nr 18                                                                                                                                                                      tel. 33 863 71 90, wew.17                                                                                                                                                          e-mail: oswietlenie@milowka.com.pl
 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Fundusze Zewnętrzne

Bartłomiej Majiczek

 • II piętro, pokój nr 17                                                                                                                                                                      tel. 33 863 71 90, wew.40                                                                                                                                                          e-mail: fundusze@milowka.com.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Gospodarka Nieruchomościami

Łukasz Sikora

Referat Oświaty - Sprawy administracyjne

Lucyna Grzegorzek

Referat Oświaty - Księgowość

Kierownik - Irma Nedwidek

Małgorzata Porzycka

Renata Drożdż

Paulina Kwiatkowska

 • II piętro, pokój nr 14                                                                                                                                                                     tel. 33 863 71 90, wew.25                                                                                                                                                    e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl
 
 

Specjalista do spraw sportu, promocji i turystyki

Dawid Bukowczan

 • I piętro, pokój nr 9
  tel. 33 863 71 90, wew.18
  e-mail: d.bukowczan@milowka.com.pl
Redagował: UG Milówka 2020-07-27 10:09
 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Jakość powietrza - archiwalne
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl