Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Urząd / Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Wójt Gminy

Robert Piętka

Przewodniczący Rady Gminy Milówka

Krzysztof Kamiński

Sekretarz Gminy

Zbigniew Indyk

Skarbnik Gminy

Andrzej Grzegorzek

Referat Finansów i Podatków

Kierownik – Maria Węglarz

Referat Finansów i Podatków – Wymiar Podatków

Irena Fiedor

Referat Finansów i Podatków – Kasa Urzędu

Urszula Wróbel

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Podatkowa

Lucyna Podraza, Katarzyna Gaweł - Łoboziak

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Finansowa

Stanisława Kochutek, Teresa Grabowska

Urząd Stanu Cywilnego oraz Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Kierownik – Krystyna Pala

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Agnieszka Witos

Dorota Tomska

Referat Organizacyjny - Kancelaria Ogólna

Anna Żyrek

Referat Organizacyjny - Ewidencja Działalności Gospodarczej

Magdalena Worek

Referat Organizacyjny - Sekretariat Wójta

Patrycja Wacięga

Referat Organizacyjny - Kadry

Magdalena Jesionek

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady Gminy

Urszula Pytlarz, Anna Maśka

Referat Organizacyjny - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Paweł Bury

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Zamówienia publiczne - Alicja Zaworonek

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Inwestycje

Kierownik - Agnieszka Wróbel

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Zarzecki

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Natalia Kłusak

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Inwestycje liniowe

Rafał Kąkol

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Fundusze Zewnętrzne

Bartłomiej Majiczek

  • II piętro, pokój nr 17

                       tel. 33 863 71 90, wew. 40
                       e-mail: fundusze@milowka.com.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Gospodarka Nieruchomościami

Łukasz Sikora

Referat Oświaty - Sprawy administracyjne

Lucyna Grzegorzek

Referat Oświaty - Księgowość

Irma Nedwidek

Małgorzata Porzycka

Anna Kwiatkowska

Redagował: UG Milówka 2018-01-29 10:46
  • Urząd
  • Gmina
  • Aktualności
  • Turystyka
  • Kultura
  • MTB XC 2018
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Projektowanie stron: IntraCOM.pl